Carrière de Sprimont - De Steengroeves van Sprimont : een buitengewone geologische omgeving !

Géologie Chanxhe

Steengroeve van Sprimont

géologie coreux

Belgische blauwe hardsteen

Géologie Rondia

  • Home
  • Steengroeven
  • Geologie

Geologie

De steengroeven van Sprimont liggen in het hartje van een sedimentair bekken met meer dan 100 km diameter. Het heeft de sedimenten van het Onder-Devoon tot het Boven-Carboon verzameld over een periode van 112 miljoen jaren.

Het gaat om conglomeraten, gres en schisten (Onder-Devoon), biogene kalksteen (kliffen) of klastische kalksteen uit het Midden-Devoon en het Onder-Carboon tot aan de in steenkool omgezette bossen uit het Boven-Carboon, vóór de grote tektonische bewegingen aan het eind van het eerste Primair of Paleozoïcum (duurde van 540 tot 245 miljoen jaar geleden).

Het Synclinorium van Dinant dat tijdens deze grote bewegingen gekneld zat tussen het Ardens Massief in het zuiden en het Massief van Brabant in het noorden, werd geplooid, nog eens geplooid en gebroken (breuken) volgens een zuidwest-noordoost-as en vormde anticlinale en synclinale banden, waaronder de synclinale van Chanxhe in Sprimont.

In deze Tournaisiaanse synclinale wordt de kalksteen gewonnen in de vorm van steenslag (Formatie van Yvoir en Formatie van Martinrive) en houwsteen waaronder «petit granit van de Ourthe», ook bekend onder de naam «Encriniet van de Ourthe», dat erg in trek is omdat het zo mooi en sterk is.

Deze steen is gevormd door opeenhopingen van crinoïderesten (Zeelelie, tak van de stekelhuidigen) die bestaan uit wit calciet (calciumcarbonaat) en die eveneens met calciet zijn samengekit in blauwgrijze kristalletjes; dat maakt dat deze steen, hoewel hij vrij zacht is en dus makkelijk kan worden bewerkt en gepolijst, toch een zeer grote coherentie en uitstekende mechanische kenmerken vertoont.

Dr André Chabot, Geologist