Carrière de Sprimont - Sprimont Blue: Belgische blauwsteen die aan kwaliteitsnormen voldoet!

garantie sprimont

Steengroeve van Sprimont

garantie

Belgische blauwe hardsteen

sprimont

  • Home
  • Blauwe hardsteen uit Sprimont
  • Waarborgen

Waarborgen

Kwaliteitsnorme

Technische goedkeuringen

ATG 00/H782  Anthisnes

Bewijs van oorprong

«Petit granit - Belgische blauwe hardsteen, een blauwgrijze crinoïdekalksteen uit het Boven-Tournaisiaan (Onder-Carboon, Primair) die behoort tot categorie [nader te bepalen] overeenkomstig de indeling die rekening houdt met de bijzondere kenmerken van de structuur en het uitzicht zoals vastgesteld in Technische Voorlichting 220 van het WTCB (2002).

Het materiaal is afkomstig uit steengroeven die voor heel de vindplaats de technische goedkeuring met certificering van de BUtgb hebben gekregen. De afwerking en het uitzicht moeten conform de monsters zijn die de projectontwerper heeft gekregen; deze drie contractuele monsters moeten het doorsnee uitzicht vertonen en de twee uitersten vertegenwoordigen die in het kader van de opdracht zijn toegelaten.

Gelijkwaardigheid : Elk product of elke afwerking dat/die wordt voorgesteld en afwijkt van de beschrijving hiervoor, moet de gelijkstellingsprocedure ondergaan, die wordt beschreven in gids 100.2 die is uitgegeven door de dienst bouwkwaliteit van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, de huidige Federale Overheidsdienst Economie».